Gaelscoil Thulach na nÓg
READ MORE

Fáilte romhat go dtí
Gaelscoil Thulach na nÓg


OUR GALLERY SEE NEWS

Ráiteas Físe na Scoile

Is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile seo.

Is Gaelscoil idirchreidmheach í ina cothaítear meas agus tuiscint ar an dá phríomh chreideamh na tíre seo; Caitliceachas agus Protastúnachas agus na traidisiúin a bhaineann leo.

Pearsantacht iomlán an pháiste a fhorbairt agus a threorú i dtreo an chirt agus na tuisceana i dtimpeallacht foghlamtha dearfach, taitneamh


READ MORE
Calendar